Your Ad Here

Pagsisimulang Muli

Your Ad Here

Matapos ang isang buwan, heto na naman ako at nagsisimula uli. Madami akong tinapos. At madami pa din na tatapusin. May mga dapat din na kalimutan. May mga kailangang i-recycle. Basta. Madami ak dapat gawin. Dahil sa sunod-sunod na mga nakakadismayang pangyayari sa aking buhay, hindi ko na masasabi na gaya pa din ako ng dati. Maaaring mas napasama o napabuti ako. Basta ang alam ko ngayon ang pakiramdam ng iwanan, magkamali, pagtaksilan at muling tanggapin para makapagsimula muli.

Masakit man ang mga nangyari, madami akong natutunan. Iyun na siguro ang mahalaga. At para hindi na maulit muli. Iyun lang. Magbabalik uli ako matapos siguro ang isang buwan..


Like this post? Subscribe in a reader

Click dito to get your FREE scratch card and get a chance to WIN FREE Globe or Smart load.Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 (mga) komento:

Some Rights Reserved 2008

Copyright © 2008 - Frustrated Writer - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template