Your Ad Here

Barack Obama on Filipino War Veterans

Your Ad Here

Pagkatapos ng panunuod ng mga videos sa think.mtv.com, naisipan kong bisitahin ang mga website ng mga kandidato para sa presidente ng Amerika. Una kong binuksan ang site ni McCain. Hindi siya masyadong interesante kaya lipat agad ako sa kay Barack Obama. Tinitingnan ko ang kaniyang plataporma hanggang sa makita ko ang kanyang balak para sa mga Filipino War Veterans:

Sana nga ay tuparin niya ang kaniyang pangako dahil sa sobrang tagal na ng isyung ito at namatay na nga ang halos lahat ng mga beteranong humihingi nito. Sana eh hindi lang ito isang political gimmick para makuha ang boto ng mga Pilipino sa Amerika.


 Like this post? Subscribe in a reader

Click dito to get your FREE scratch card and get a chance to WIN FREE Globe or Smart load.Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 (mga) komento:

Some Rights Reserved 2008

Copyright © 2008 - Frustrated Writer - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template