Your Ad Here

Ang Wakas (Daw) ni J.D. Lim

Your Ad Here

Ang ika-siyam sa serye ng aking mga tula. Magtatapos na ba dito ang lahat? Marahil.. hindi. 'Di magwawakas ang lahat sa mga tula. Dahil kulang pa ang mga salita upang isigaw ang aking pagmamahal sa kanya.

Ang Wakas (Daw)
ni J.D. Lim

lahat ng inumpisahan
lahat ng nasimulan
may wakas

kahit gaano kasaya
kahit gaano kalungkot
ito'y pansamantala lang
darating din ang katapusan

lahat ng paghihirap
lahat ng pasakit
lahat ng pagdurusa
mawawala't titigil din
wala ka nang mararamdaman
manhid ka na sa sakit

ngunit 'di yata't mahirap wakasan
isang pag-ibig na tapat
isang pag-ibig na ngayon lang natagpuan
isang pag-ibig na 'di na muling makikita

kaya ko ba?
tatapusin ko na ba?

hindi. hindi.

hangga't 'di napipigtas ang hiblang]
nagdurugtong ng buhay at pagpanaw
hangga't 'di nawawalan ng kinang
ang mga tala sa langit
hangga't 'di natutupok ang alab
ng aking pagmamahal
'di ako bibitaw
'di ako susuko
hanggang huli
hanggang kamatayan

'di magwawakas ang lahat sa pagkabigo
'di magwawakas sa isang tula
pagkat nagsisimula pa lang ang lahat

Barangay Sta. Ines, Bulakan, Bulacan
Disyembre 3, 2008 9:36 P.M.


Like this post? Subscribe in a reader

Click dito to get your FREE scratch card and get a chance to WIN FREE Globe or Smart load.Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 (mga) komento:

Some Rights Reserved 2008

Copyright © 2008 - Frustrated Writer - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template